مراحل دریافت کد معاملاتی در بورس کالا

 • Home
 • آموزش
 • مراحل دریافت کد معاملاتی در بورس کالا

مراحل دریافت کد معاملاتی در بورس کالا

 

گام اول

تکمیل فرم های زیر:

گام دوم

ضمیمه مستندات مورد نیاز:

 • کپی اساسنامه شرکت
 • کپی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت
 • کپی آخرین آگهی روزنامه رسمی درخصوص اعضای هیئت مدیره و دارندگان امضای مجاز
 • صورت­های مالی حسابرسی شده آخرین دوره مالی منتهی به سال93(درصورتی که فروش شرکت زیر 8,000,000,000ریال باشد،صورت‌های مالی و اظهار نامه حسابرسی نشده مورد قبول می باشد)
 • کپی شناسنامه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
 • کپی پروانه بهره برداری و برگه کد اقتصادی شرکت
 • اعلام کد شناسنامه ملی شرکت(کد شناسنامه ملی اشخاص حقوقی)
 • افتتاح حساب وکالتی وتکمیل فرم جهت واریزپیش پرداخت(حساب غیرجاری در بانکهای ملت ،صادرات یا کشاورزی یا جاری تجارت)
 

گام سوم

ارسال برای کارگزاری مبین سرمایه