روش شارژ حساب کاربری

  • پرداخت با دستگاه کارتخوان در شعب کارگزاری
  • استفاده از آیکون واریز وجه در اپلیکیشن هراه تریدر یا پنل آنلاین silver.mobinsb.com
  • واریز به یکی از شماره حساب های ذیل و اطلاع به شعب کارگزاری
نام بانک
شماره حساب
شماره شبا
ملت
4209211119
IR05  0120  0000  0000  4209  2111  19
تجارت
104316360
IR 7301 8000 0000 0001 0431 6360
ملی
0108179203001
IR25 0170 0000 0010 8179 2030 01
صادرات
0103469675000
IR45 0190 0000 0010 3469 6750 00